SÁRBOGÁRD Helyi Akciócsoport

Tovább


A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül,

a TOP-7.1.1-16 kódszámú,

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

című felhívásra a Sárbogárd Helyi Akciócsoport

"Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia"

címmel, TOP-7.1.1-16-2016-00005 azonosító számon .

támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017.08.01 napon hozott döntésével támogatásban részesített.

A HKFS megvalósítása érdekében az Irányító Hatóság és a HACS között létrejött Együttműködési Megállapodásban Kedvezményezett került kijelölésre, mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet.

Kedvezményezett neve:
Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft.
A projekt címe:
Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
A projekt azonosítószáma:
TOP-7.1.1-16-2016-00005.
A szerződött támogatás összege:
32 500 000 Ft.
A támogatás mértéke:
100%.
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a sárbogárdi HKFS megvalósításának elősegítése a munkaszervezethez tartozó feladatok ellátásával. Stratégiai cél a generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése, a város vitalitását elősegítő közösségi terek és szolgáltatások kialakítása, valamint a sárbogárdi identitás, a társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése. Ennek érdekében kulcsprojektként valósul meg a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása, továbbá olyan helyi projektek részesülhetnek támogatásban, melyek szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztését, illetve a helyi identitás, a társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítését célozzák.
A projekt befejezési dátuma:
2021.04.30.